meyvəli

meyvəli
sif.
1. Meyvəsi olan, meyvə verən, meyvə gətirən. Meyvəli ağac.
2. Məhsuldar, bəhrəli, çox meyvə verən. Meyvəli bağ. – Hamı təzədən bağçalarını güllü, ağaclarını meyvəli, tarlalarını məhsullu görmək istədi. Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • meyvələnmə — «Meyvələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Meyvəli —   Municipality   …   Wikipedia

  • meyvə — is. <fars.> 1. Bəzi ağacların, kolların yeməli, şirəli məhsulu. Cır meyvə. Kol meyvəsi. 2. məc. Məhsul, bəhər, nəticə. Əməyinin meyvəsini görmək. – Eşqin meyvəsidir hər yeni dastan. S. V.. Elə bil oynayan adi bir Azərbaycan qızı deyil, yerə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyvəpərvər — f. meyvə bəsləyən, meyvəni yetişdirən meyvə sevən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • meyvəçi — is. Meyvə ağacları əkibbecərməklə məşğul olan adam; meyvəçilik mütəxəssisi; bağban …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyvələnmək — f. Bar gətirmək, barlanmaq, məhsul gətirmək. Ağaclar meyvələndi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyvəcat — top. <fars. meyvə və ər. . . . at> Müxtəlif meyvələr. Meyvəcat dükanı. – <Murad> hər axşam evə qayıdarkən <Nigarı> küçədə, səki üstündə yaş meyvəcat satmaqla məşğul olan atası Ağabalanın yanında görərdi. S. H.. . . Tərəvəz,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyvəsiz — sif. Meyvəsi olmayan, meyvə gətirməyən; məhsulsuz, bəhrəsiz, meyvə verməyən, bar verməyən. Meyvəsiz ağac. – Bir meyvəsiz cır ağaca! Bar gətirən calaq vurur. N. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyvəçilik — is. Meyvə ağacları, meyvə bitkiləri əkib becərmə işi; bağçılıq. Meyvəçilik briqadası. – <Almaz:> Mən deyirəm: bağ meyvəçilik üçün alınsın. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyvəlik — is. Meyvə ağacları olan yer, meyvə bağı. Meyvəliyi becərmək. – . . Çiçəyini təzə tökmüş yaşıl ipək yarpaqlı meyvəliklərdə dizinəcən çirməkli dirrikçilər lək düzəldirdilər. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”